ธกส.เยียวยาเกษตรกรไทย ช่วงโควิด

ลงทะเบียนแจ้งบัญชีธนาคารรับเงิน 15,000 ได้แล้ว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือ “เยียวยาเกษตรกร” เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท ที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แต่มีบัญชีของธนาคารอื่นสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้แล้ว ผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ปรากฎว่าได้เปิดให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิรับเงินเยียวยา แต่ไม่มีบัญชีของธ.ก.ส.ลงทะเบียนได้แล้ว

เมื่อเข้าไปจะปรากฎข้อความว่า เว็บไซต์นี้ เป็นสื่อกลางสำหรับชาวเกษตรกรตรวจสอบสิทธิรายชื่อและข้อมูล ได้รับการพิจารณารับโอนเงินตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลโปรดเตรียมข้อมูล

1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

3. บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับเกษตรกรที่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวที่ไม่มีบัญชีของธ.ก.ส.

ให้คลิกที่แจ้งช่องทางรับโอนเงินเมื่อเข้าไปแล้วให้คลิกข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงฯ เสร็จแล้วกดถัดไปจากนั้นให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ในหน้านี้ คลิก

สำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวเกษตกร จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง

โดยธ.ก.ส.จะเริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมนี้

ส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่มีบัญชีของธ.ก.ส. อยู่แล้วทาง ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

ขณะที่เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีของธ.ก.ส. จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อแจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารอื่นกับธ.ก.ส.ก่อน จากนั้นธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีที่แจ้งไว้สำหรับการรับเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000 บาท ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว เป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 8.43 ล้านราย และกลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่เกิน 1.57 ล้านราย

ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) #ThailandProgressive #ธกส